Billnäs FBK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Alarmavdelningen

Allmänt

Billnäs FBK är en av avtalsbrandkårerna i Västra Nylands Räddningsverk. Kåren är en basbrandkår med 8/12 minuters utryckningstid. Kårens alarmavdelning består förnärvarande av 16 utbildade och aktiva brandkårister, med ett glädjande stort antal unga brandkårister.

Utbildning

För att delta i alarmavdelningens aktiviteter måste man minst ha genomgått grundkursen för släckningsarbete. Rökdykarutbildning och utbildning i räddningsarbete såsom också utbildning i första hjälp hör till manskapets grundutbildning. Därtill finns ett antal olika specialutbildningar för manskap. Efter genomförd manskapsutbildning kan man delta i enhetschefsutbildning och utbildning för kårchefer i FBK organisationer.

Övningsverksamhet

Alarmavdelningen övar en gång i veckan varje torsdag kväll, med start kl. 18 vid kårens verksamhetspunkt i Billnäs bruk.